banner-topbar

Công bố kết qủa trúng thưởng MINIGAME NGÀY 1.6: CHƠI GAME NGAY – QUÀ LIỀN TAY

Công bố kết qủa trúng thưởng MINIGAME NGÀY 1.6: CHƠI GAME NGAY – QUÀ LIỀN TAY

 Mollis xin chúc mừng 50 bạn đã trúng thưởng, để nhận quà các bạn inbox thông tin(tên ngừơi nhận, số điện thoại và địa chỉ) đến https://www.facebook.com/khanbongmolliscaocap/  trước ngày thứ 5(18/06/2020). Nếu có thắc mắc các bạn inbox page để được giải đáp.

STTTên FBĐia chỉ FB
1Vũ Meohttps://www.facebook.com/diep.hy.52?comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTQ4MTIwODc1NjAyMTAx
2Hải Đănghttps://www.facebook.com/darkstarcfvnn?comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTQ4MzEzMzM1NTgyODU1
3Anna Tranghttps://www.facebook.com/anna.trang.56679?comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTQ4NTE5MzE4ODk1NTkw
4Mị Châuhttps://www.facebook.com/chau.mi.7798?comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTQ4NTYwNjI1NTU4MTI2
5Phạm Mỹ Hồnghttps://www.facebook.com/profile.php?id=100036360258479&comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTUwNzM2NzMyMDA3MTgy
6Bảo Như Nguyễnhttps://www.facebook.com/myoanh.vo.589?comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTQ4MTk1NDA1NTk0NjQ4
7Nguyễn Thị Bích Huyềnhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100004896397723&comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTQ4MTE2MTk1NjAyNTY5
8Hoàng Phúchttps://www.facebook.com/ki.lan.56211?comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTQ4MTYyNjY4OTMxMjU1
9Uyên Lêhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100009769036139&comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTU3NTIzNDU0NjYxODQz
10Tăng Trang Cẩm Túhttps://www.facebook.com/trangcamtu.tang?comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTUwNzQ1MTM4NjczMDA4
11Phạm TinTinhttps://www.facebook.com/tintin.pham.7771?comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTUwNjExNDkyMDE5NzA2
12Thiên Hương Phạmhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100026847462481&comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTUwNTk1MDA4Njg4MDIx
13Phạm Tuấn Vủhttps://www.facebook.com/keo.be.14?comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTUwNTkzMjM4Njg4MTk4
14Thuy Duonghttps://www.facebook.com/still.love.5855?comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTUwNTY4ODY4NjkwNjM1
15Nghiêm Nhật Hiềnhttps://www.facebook.com/hienle4790?comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTUwNTM4Nzk1MzYwMzA5
16Ha Thuhttps://www.facebook.com/ha.thu111?comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTUwMzI3MjkyMDQ4MTI2
17Trịnh Thi Diễm Myhttps://www.facebook.com/oGuiGuio?comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTUwMjcwNDk1Mzg3MTM5
18Hương Quânhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100004417185816&comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTUwMjUxODc1Mzg5MDAx
19Nguyen Huu Luonghttps://www.facebook.com/danh.hong.735?comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTQ5NTc2MTMyMTIzMjQy
20Cát Nguyệt MChttps://www.facebook.com/profile.php?id=100008546565865&comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTQ5NDY2OTgyMTM0MTU3
21Lâm Hoàng Vinhhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100013660181852&comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTQ5NDQ4MjgyMTM2MDI3
22Diệp Linh Diệphttps://www.facebook.com/profile.php?id=100014708927360&comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTQ5NDQ1Mjc4ODAyOTk0
23Đỗ Hàhttps://www.facebook.com/dohalediem?comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTQ5NDI2MjkyMTM4MjI2
24Phạm Susuhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100026615659465&comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTQ5NDIwNjU4ODA1NDU2
25Nguyễn Luck TiNihttps://www.facebook.com/TiNi.NguyenNam?comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTQ5NDE2MTM1NDcyNTc1
26Triệu Hằnghttps://www.facebook.com/profile.php?id=100027906243376&comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTQ5NDEyODQ4ODA2MjM3
27Phúc Hphttps://www.facebook.com/nhok.shok.79?comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTQ4MTIxOTk1NjAxOTg5
28Minh Van Tranhttps://www.facebook.com/changtrai.vuitinh.908?comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTQ5Mzk4ODEyMTQwOTc0
29Phạm Thị Tranghttps://www.facebook.com/your.phamthitrang?comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTQ5Mzc1MDA4ODEwMDIx
30Chung Tranhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100009325480639&comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTQ5MzY3OTE4ODEwNzMw
31Mai Đặnghttps://www.facebook.com/mai.dang0993?comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTQ5MzU0NDYyMTQ1NDA5
32Truong Uyen Nhihttps://www.facebook.com/truonguyennhi07?comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTQ4ODc3MDI1NTI2NDg2
33Hanh Nguyenhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100008070065213&comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTQ4ODczODE1NTI2ODA3
34Lê Hàhttps://www.facebook.com/111988hale?comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTU4NzI4NjcxMjA3OTg4
35Quy Phanhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100038346793497&comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTU4NzMxOTQ3ODc0MzI3
36Trang Aprilhttps://www.facebook.com/trangpham.april82?comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTU4Njg3MTY0NTQ1NDcy
37Suri Nguyễnhttps://www.facebook.com/samsyzozo166?comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTU4OTcyMzc0NTE2OTUx
38Nguyễn Phương Nhunghttps://www.facebook.com/phuongnhung.nguyen.35513?comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTQ4ODAyNjU1NTMzOTIz
39Hồng Quânhttps://www.facebook.com/quan.hong.9615566?comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTQ4NzkxMzQ4ODY4Mzg3
40Giang Bích Diệphttps://www.facebook.com/profile.php?id=100010900002754&comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTQ4NzgyMjY4ODY5Mjk1
41Khánh Linhhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100025830158838&comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTQ4Njc5MzE4ODc5NTkw
42Kẹo Bông Gònhttps://www.facebook.com/gon.keobong.1217?comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTQ4Njc3Mjk1NTQ2NDU5
43Bảo Yến Nguyễnhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100015750526589&comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTQ4Njc1MjkyMjEzMzI2
44Vui Vớ Vẩnhttps://www.facebook.com/chuhainamtc?comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTQ4NjcwNTY1NTQ3MTMy
45Nguyễn Thị Phương Lyhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100032356174544&comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTQ4NjI0MTY4ODg1MTA1
46Thư Thư Trầnhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100042659658470&comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTQ4NjEyNTc1NTUyOTMx
47Thanh Hà Nguyễnhttps://www.facebook.com/thanhha.nguyen.3133?comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTQ4NjA4ODk1NTUzMjk5
48Đông Lêhttps://www.facebook.com/le.dong.2008?comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTQ4NTk5MjEyMjIwOTM0
49Nguyễn Hiếuhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100013827603823&comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTQ4NTY4MTg4ODkwNzAz
50Lam Lanh Lunghttps://www.facebook.com/lam.lanhlung.73345?comment_id=Y29tbWVudDo5NDgwOTU0OTIyNzEzMDZfOTQ4NTY2MDM4ODkwOTE4

Cảm ơn các bạn đã quan tâm và tham dự. Hãy thường xuyên theo dõi fanpage để không bị bỏ lỡ nhiều chương trình minigame của Mollis.

Đang xem: Công bố kết qủa trúng thưởng MINIGAME NGÀY 1.6: CHƠI GAME NGAY – QUÀ LIỀN TAY

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng