banner-topbar

Kết quả Minigame tháng 5 - Chào hè cùng Mollis – Mùa hè cực “Hot”- Quà tặng cực “Cool”

Kết quả Minigame tháng 5 - Chào hè cùng Mollis – Mùa hè cực “Hot”- Quà tặng cực “Cool”

Chúc mừng 21 bạn may mắn đã đạt giải thưởng là hộp quà tặng khăn tay . Một số bạn đã đưa câu trả lời là đáp án A nhưng không tag bạn chơi nên không hợp lệ, lần sau nhớ để ý thêm bước này nữa nhé. 

Các bạn trúng thưởng gửi giúp Mollis địa chỉ và số điện thoại nhận quà tới https://www.facebook.com/khanbongmolliscaocap trước thứ hai ngày 28/06. Sau ngày 28/06, Mollis sẽ chọn ngẫu nhiên tiếp các đã tham gia Minigame tháng 5, do đó các bạn chưa trúng thưởng vẫn có cơ hội nhận quà. Các bạn theo dõi bài đăng này nhé, lỡ mình có cơ hội may mắn trong phút chót thì sao ak? 

Danh sách các bạn trúng thưởng.

STTTÊN LINK Địa chỉ
1Phạm Dânghttps://www.facebook.com/profile.php?id=100033206571901Quà tặng đặc biệt 01 khăn kháng khuẩn
2Minh Quanhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100003125746386 
3Thanh Haihttps://www.facebook.com/profile.php?id=100011323628241 
4Diễm Quyênhttps://www.facebook.com/diemquyen.trinhcat 
5Thảo Uyên(タオウェン)https://www.facebook.com/thaouyen.nguyenthi.89 
6Phạm Phương Khánh(P2K)https://www.facebook.com/phuongkhanh64 
7Thanh Đậu(He Came)https://www.facebook.com/profile.php?id=100022390853033 
8Hân Linh Linh Ngọchttps://www.facebook.com/hue.nhatgan 
9Cẩm Tú Tú(Phương Anh)https://www.facebook.com/profile.php?id=100009820302104 
10Anh Minhhttps://www.facebook.com/anhminh.ngthilan 
11Mae Nguyễnhttps://www.facebook.com/mae.nguyen.52 
12Khánh Juliehttps://www.facebook.com/profile.php?id=100010994497434 
13Gia Huyhttps://www.facebook.com/phuongthanh.luu.3998 
14Vy Tuong Nguyenhttps://www.facebook.com/yi.jackson.140 
15Mina Chimxinhhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100066996896625 
16Rồng Longhttps://www.facebook.com/long.rong.71697092 
17Đào Tuấnhttps://www.facebook.com/tuan.silver.bullet 
18Nghé Con Nghéhttps://www.facebook.com/nghecon.nghe.3 
19Trang Ngọchttps://www.facebook.com/profile.php?id=100040829109023 
20Ngoc Huynhhttps://www.facebook.com/tranhuynhngocnl 
21Bo Nhoc Ngochttps://www.facebook.com/bo.nhocngoc 

Đáp án: A - 2 bộ 

Minigame tháng 5 Mollí

01 quà tặng đặc biệt là khăn tay kháng khuẩn và 20 phần quà nhỏ nhỏ xinh xinh là khăn tay chất liệu modal

 

Minigame tháng 5 Mollí

 

 

 

Đang xem: Kết quả Minigame tháng 5 - Chào hè cùng Mollis – Mùa hè cực “Hot”- Quà tặng cực “Cool”

Viết bình luận

Bình luận của bạn đã được đăng lên

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bình luận

CasinoVavadaRoyalFlush 08/12/2023

Вавада Казино предоставляет различные азартные развлечения, где каждый любитель азарта может наслаждаться множеством игр. Промокоды Vavada игорное заведение создано с учетом высоких стандартов безопасности и качественного сервиса.


[url=https://seriesonline.site/]Служба поддержки Vavada[/url] поражает своим различными играми: от захватывающих слотов до классических настольных игр. Здесь каждый геймер найдет что-то по своему вкусу. Щедрые подарки и акции Vavada придают игре дополнительный азарт, делая опыт игры еще более интересным.


Одним из основных достоинств Игровой Площадки Вавада является обеспечение системы безопасности. Сертифицированные платежные методы, безопасность данных и адекватные условия игры – залог спокойного и честного времяпрепровождения в Vavada casino.

VavadaGoldCoinFlip 08/12/2023

Игровая Площадка Вавада предоставляет разнообразные азартные развлечения, где каждый игрок может наслаждаться множеством игр. seriesonline.site игорное заведение создано с учетом высоких стандартов безопасности и качественного сервиса.


[url=https://seriesonline.site/]Регистрация в Vavada[/url] поражает своим множеством азартных развлечений: от завораживающих слот-машин до классических настольных игр. Здесь каждый любитель азарта найдет что-то по своему вкусу. Щедрые бонусы и акции Vavada придают игре дополнительное волнение, делая опыт игры еще более захватывающим.


Одним из главных привилегий Вавада Казино является обеспечение надежности игрового процесса. Сертифицированные варианты оплаты, защита данных и справедливая игра – залог комфортного и честного времяпрепровождения в Vavada casino.

Marianolab 08/12/2023

[url=https://bit.ly/3NhIndI]https://bit.ly/48a9hMz
[/url]

RussellBit 07/12/2023

c88 login

C88: Charting a Course to Gaming Bliss – Discover Unmatched Bonuses and Endless Delight!

Introduction:
Embark on a sensational gaming expedition with C88, the portal to a universe where gaming meets unprecedented rewards. Tailored for seasoned gamers and newcomers alike, C88 offers an immersive experience packed with exciting features and exclusive bonuses. Let's unravel the core elements that establish C88 as the ultimate haven for gaming enthusiasts.

1. C88 Fun - Your Gateway to Infinite Entertainment!
More than just a gaming platform, C88 Fun is an immersive experience waiting to be explored. With an intuitive interface and a diverse selection of games, C88 Fun caters to all gaming preferences. From timeless classics to cutting-edge releases, C88 Fun ensures every player discovers their unique gaming sanctuary.

2. JILI & Evo 100% Welcome Bonus - A Grand Welcome to Gaming!
Embark on your gaming journey with a grand welcome from C88. New members are greeted with a 100% Welcome Bonus from JILI & Evo, doubling the excitement right from the start. This bonus acts as a springboard for players to explore the diverse array of games available on the platform.

3. C88 First Deposit Get 2X Bonus - Double the Excitement!
At C88, generosity towards players is a guiding principle. With the "First Deposit Get 2X Bonus" offer, players can revel in double the fun on their initial deposit. This promotion enhances the gaming experience, providing more avenues to win big across various games.

4. 20 Spin Times = Get Big Bonus (8,888P) - Spin Your Way to Triumph!
Spin your way to substantial bonuses with the "20 Spin Times" promotion. Accumulate spins and stand a chance to win an impressive bonus of 8,888P. This promotion adds an extra layer of excitement to the gameplay, combining luck and strategy for maximum enjoyment.

5. Daily Check-in = Turnover 5X?! - Daily Rewards Await!
Consistency is key at C88. By simply logging in daily, players not only immerse themselves in the thrill of gaming but also stand a chance to multiply their turnovers by 5X. Daily check-ins bring additional perks, making every day a rewarding experience for dedicated players.

6. 7 Day Deposit 300 = Get 1,500P - Unlock Deposit Rewards!
For those hungry for opportunities, the "7 Day Deposit" promotion is a game-changer. Deposit 300 and receive a generous reward of 1,500P. This promotion encourages players to explore the platform further and maximize their gaming potential.

7. Invite 100 Users = Get 10,000 PESO - Share the Joy!
C88 believes in the strength of community. Invite friends and fellow gamers to join the excitement, and for every 100 users, receive an incredible reward of 10,000 PESO. Sharing the joy of gaming has never been more rewarding.

8. C88 New Member Get 100% First Deposit Bonus - Exclusive Perks!
New members are in for a treat with an exclusive 100% First Deposit Bonus. C88 ensures that everyone kicks off their gaming journey with a boost, setting the stage for an exhilarating experience filled with opportunities to win.

9. All Pass Get C88 Extra Big Bonus 1000 PESO - Unlock Infinite Rewards!
For avid players exploring every nook and cranny of C88, the "All Pass Get C88 Extra Big Bonus" offers an additional 1000 PESO. This promotion rewards those who embrace the full spectrum of games and features available on the platform.

Ready to immerse yourself in the excitement? Visit C88 now and unlock a world of gaming like never before. Don't miss out on the excitement, bonuses, and wins that await you at C88. Join the community today, and let the games begin! #c88 #c88login #c88bet #c88bonus #c88win

AndrewRit 07/12/2023

где купить люстру https://lu18.ru/

MichaelHip 07/12/2023

термопанели для наружной цена https://klinkerprom13.ru/

Gabrielnex 06/12/2023

Nhà cái Uy tín
In recent years, the landscape of digital entertainment and online gaming has expanded, with 'nhà cái' (betting houses or bookmakers) becoming a significant part. Among these, 'nhà cái RG' has emerged as a notable player. It's essential to understand what these entities are and how they operate in the modern digital world.

A 'nhà cái' essentially refers to an organization or an online platform that offers betting services. These can range from sports betting to other forms of wagering. The growth of internet connectivity and mobile technology has made these services more accessible than ever before.

Among the myriad of options, 'nhà cái RG' has been mentioned frequently. It appears to be one of the numerous online betting platforms. The 'RG' could be an abbreviation or a part of the brand's name. As with any online betting platform, it's crucial for users to understand the terms, conditions, and the legalities involved in their country or region.

The phrase 'RG nhà cái' could be interpreted as emphasizing the specific brand 'RG' within the broader category of bookmakers. This kind of focus suggests a discussion or analysis specific to that brand, possibly about its services, user experience, or its standing in the market.

Finally, 'Nhà cái Uy tín' is a term that people often look for. 'Uy tín' translates to 'reputable' or 'trustworthy.' In the context of online betting, it's a crucial aspect. Users typically seek platforms that are reliable, have transparent operations, and offer fair play. Trustworthiness also encompasses aspects like customer service, the security of transactions, and the protection of user data.

In conclusion, understanding the dynamics of 'nhà cái,' such as 'nhà cái RG,' and the importance of 'Uy tín' is vital for anyone interested in or participating in online betting. It's a world that offers entertainment and opportunities but also requires a high level of awareness and responsibility.

Charlesbip 06/12/2023

https://downradar.ru/ne-rabotaet/pinup-1027.ru
https://smallseo.tools/website-checker/pinup-1027.ru
https://www.rank.ru/ru/www/playfortuna-plus.ru
https://yapl.ru/why-blocked.php?url=pinup-1027.ru
https://yandex.ru/safety/?l10n=ru&url=pinup-1027.ru

[url=https://sitereport.netcraft.com/?url=pinup-1027.ru]https://sitereport.netcraft.com/?url=pinup-1027.ru[/url]
[url=https://s2.shinystat.com/cgi-bin/shinystatv.cgi?TIPO=26&A0=0&D0=21&TR0=0&SR0=playfortuna-plus.ru&USER=Pieroweb&L=0]https://s2.shinystat.com/cgi-bin/shinystatv.cgi?TIPO=26&A0=0&D0=21&TR0=0&SR0=playfortuna-plus.ru&USER=Pieroweb&L=0[/url]
[url=https://smallseo.tools/website-checker/pinup-1027.ru]https://smallseo.tools/website-checker/pinup-1027.ru[/url]
[url=https://iwebchk.com/reports/view/pinup-1027.ru]https://iwebchk.com/reports/view/pinup-1027.ru[/url]
[url=http://aqaplants.ru/index.php?name=Info&url=playfortuna-plus.ru]http://aqaplants.ru/index.php?name=Info&url=playfortuna-plus.ru[/url]


https://yapl.ru/why-blocked.php?url=pinup-1027.ru
https://majento.ru/index.php?page=seo-analize%2Fanalize-site&host=playfortuna-plus.ru капча
http://prlog.ru/analysis/playfortuna-plus.ru
https://seolik.ru/cost-site/pinup-1027.ru

Charlesbip 06/12/2023

http://whois7.ru/?q=https://pinup-1027.ru
https://seolik.ru/cost-site/pinup-1027.ru
https://sitereport.netcraft.com/?url=playfortuna-plus.ru
https://iwebchk.com/reports/view/pinup-1027.ru
https://ewhois.org/www/pinup-1027.ru

[url=http://imgops.com/playfortuna-plus.ru/]http://imgops.com/playfortuna-plus.ru/[/url]
[url=http://www.sitedossier.com/site/pinup-1027.ru]http://www.sitedossier.com/site/pinup-1027.ru[/url]
[url=http://prlog.ru/analysis/pinup-1027.ru]http://prlog.ru/analysis/pinup-1027.ru[/url]
[url=https://yapl.ru/why-blocked.php?url=pinup-1027.ru]https://yapl.ru/why-blocked.php?url=pinup-1027.ru[/url]
[url=http://www.boosterblog.net/vote-146-144.html?adresse=playfortuna-plus.ru/&popup=1]http://www.boosterblog.net/vote-146-144.html?adresse=playfortuna-plus.ru/&popup=1[/url]


https://www.metricbuzz.com/en/www/pinup-1027.ru
http://prlog.ru/analysis/playfortuna-plus.ru
https://yapl.ru/why-blocked.php?url=playfortuna-plus.ru
https://www.rank.ru/ru/www/pinup-1027.ru

NathansuT 05/12/2023

https://s1.moresliv.biz/

Gabrielnex 05/12/2023

In recent years, the landscape of digital entertainment and online gaming has expanded, with 'nhà cái' (betting houses or bookmakers) becoming a significant part. Among these, 'nhà cái RG' has emerged as a notable player. It's essential to understand what these entities are and how they operate in the modern digital world.

A 'nhà cái' essentially refers to an organization or an online platform that offers betting services. These can range from sports betting to other forms of wagering. The growth of internet connectivity and mobile technology has made these services more accessible than ever before.

Among the myriad of options, 'nhà cái RG' has been mentioned frequently. It appears to be one of the numerous online betting platforms. The 'RG' could be an abbreviation or a part of the brand's name. As with any online betting platform, it's crucial for users to understand the terms, conditions, and the legalities involved in their country or region.

The phrase 'RG nhà cái' could be interpreted as emphasizing the specific brand 'RG' within the broader category of bookmakers. This kind of focus suggests a discussion or analysis specific to that brand, possibly about its services, user experience, or its standing in the market.

Finally, 'Nhà cái Uy tín' is a term that people often look for. 'Uy tín' translates to 'reputable' or 'trustworthy.' In the context of online betting, it's a crucial aspect. Users typically seek platforms that are reliable, have transparent operations, and offer fair play. Trustworthiness also encompasses aspects like customer service, the security of transactions, and the protection of user data.

In conclusion, understanding the dynamics of 'nhà cái,' such as 'nhà cái RG,' and the importance of 'Uy tín' is vital for anyone interested in or participating in online betting. It's a world that offers entertainment and opportunities but also requires a high level of awareness and responsibility.

Stephenplump 05/12/2023

promo code for today

Stephenplump 05/12/2023

registration bonus

EarnestHek 05/12/2023

Регистрация с использованием промокода 1xBet позволяет получить бонус до 32500 рублей, что эквивалентно сумме пополнения до 130 долларов. Этот бонус можно использовать для различных ставок и игр на сайте 1xBet.

промокод на 1xbet бесплатно

PhillipgafIsaiahsep 04/12/2023

cat casino официальный сайт
регистрация cat casino

Timothyboorm 04/12/2023

Интернет-магазин напольных покрытий https://avk-parket.ru/ с доставкой по всей России.

OLaneLable 03/12/2023

registration bonus
bonus code

Lewistes 03/12/2023

no deposit bonus
Promo code

Marianolab 03/12/2023

[url=https://telegra.ph/zerkala-blacksprut-tor-12-02]mega fo зеркало
[/url]

CecilSkymn 03/12/2023

компания +по перевозке животных

Gabrielnex 03/12/2023

b52 club

EarnestHek 02/12/2023

decibel apps

Lewistes 02/12/2023

sound measurement app
free decibel meter online

Brettkef 02/12/2023

VPS SERVER
Высокоскоростной доступ в Интернет: до 1000 Мбит/с
Скорость подключения к Интернету — еще один важный фактор для успеха вашего проекта. Наши VPS/VDS-серверы, адаптированные как под Windows, так и под Linux, обеспечивают доступ в Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с, что гарантирует быструю загрузку веб-страниц и высокую производительность онлайн-приложений на обеих операционных системах.

Manuelsar 02/12/2023

Gama Casino – настоящий рай для любителей азарта. Здесь я нашел все, что искал: увлекательные игры, щедрые бонусы и безопасную игровую среду. Регистрация была простой и быстрой, и в течение нескольких минут я был готов к игре. Отличное качество графики и звука добавляют атмосферности в игровой процесс. Я безусловно рекомендую Gama Casino всем азартным любителям! Больше на сайте https://zs-ufa.ru/

DavidTusJsasonmeace 02/12/2023

почасовой отель пушкинская

CecilSkymn 01/12/2023

Jagoslot
Jagoslot adalah situs slot gacor terlengkap, terbesar & terpercaya yang menjadi situs slot online paling gacor di indonesia. Jago slot menyediakan semua permaina slot gacor dan judi online mudah menang seperti slot online, live casino, judi bola, togel online, tembak ikan, sabung ayam, arcade dll.

Raymondagita 01/12/2023

Kantorbola adalah situs slot gacor terbaik di indonesia , kunjungi situs RTP kantor bola untuk mendapatkan informasi akurat slot dengan rtp diatas 95% . Kunjungi juga link alternatif kami di kantorbola77 dan kantorbola99

Marianolab 01/12/2023

[url=https://dzen.ru/a/ZWi80uWki0qb2TUY]onion
[/url]

Marianolab 01/12/2023

[url=https://dzen.ru/a/ZWj40Ph8qlPTZgWl]зеркала
[/url]

Marianolab 01/12/2023

[url=https://dzen.ru/a/ZWi77_h8qlPT7-3U]onion
[/url]

RussellBit 01/12/2023

slot gacor gampang menang
[url=http://www.sanshokogyo.com/news/news_01/blog_img03/#comment-918677]slot gacor gampang menang[/url] 581677a
Slot Gacor telah menciptakan fenomena baru dalam dunia slot online, tidak sekadar menjadi istilah biasa, melainkan sebuah jaminan meraih kemenangan dengan menawarkan pengalaman permainan slot yang memikat dengan minimal deposit 5rb.

Bermain di situs slot gacor yang dapat dijamin amanah bukan hanya memberikan hiburan semata, tetapi juga membuka peluang meraih jackpot terbesar yang sebelumnya mungkin sulit dicapai atau bahkan tidak pernah terwujud.

Pengalaman Game Slot Gacor: Lebih Dari Sekadar Hiburan
Slot Gacor bukanlah sekadar permainan slot biasa. Ia menciptakan atmosfer yang berbeda, memanjakan pemain dengan sensasi bermain yang luar biasa dan menawarkan harapan kemenangan yang lebih tinggi. Dengan desain yang menarik dan fitur-fitur inovatif, setiap putaran menjadi pengalaman yang tak terlupakan.

Strategi Bermain untuk Meningkatkan Peluang Kemenangan
Meskipun slot gacor dikenal dapat meningkatkan peluang kemenangan, penting bagi pemain memiliki beberapa strategi untuk memaksimalkan potensi kemenangan mereka. Beberapa strategi yang dapat diadopsi antara lain:

1. Pemilihan Provider Game yang Tepat
Pemilihan provider game slot online yang tepat menjadi langkah awal yang krusial. Pastikan memilih provider yang memiliki reputasi baik dan menawarkan variasi game slot gacor terbaik.

2. Pahami Return to Player (RTP) Tertinggi
Mengetahui tingkat Return to Player (RTP) tertinggi pada setiap permainan slot dapat menjadi kunci kesuksesan. Pilihlah game dengan RTP tinggi untuk meningkatkan peluang meraih kemenangan.

Slot Gacor Malam Ini: Temukan Keberuntungan Anda
Setiap malam, dunia slot gacor menyajikan kejutan-kejutan baru. Untuk menjadi bagian dari aksi malam ini, pastikan untuk mengikuti bocoran pola slot gacor yang telah disiapkan. Ini dapat menjadi kunci untuk membuka pintu ke sesuatu yang lebih besar dan meraih kemenangan yang menarik.

Jadi, jangan ragu untuk bergabung dan bermain di slot gacor hari ini. Saksikan sendiri bagaimana pengalaman bermain dapat menjadi lebih dari sekadar hiburan, melainkan sebuah peluang untuk meraih kemenangan besar. Selamat bermain dan semoga keberuntungan selalu berada di pihak Anda!

JamesBop 30/11/2023

Лидер по ремонту мебели в Минске. Недорогая перетяжка мягкой мебели в мастерской https://1-obivka-mebeli-vminske.ru/ - крупнейшая и лидирующая в Беларуси фабрика по перетяжке мебели с 17-летним опытом работы.

hello FobertBer 30/11/2023

ремонт квартир бровары цены

CecilSkymn 30/11/2023

Mount Kenya University (MKU) is a Chartered MKU and ISO 9001:2015 Quality Management Systems certified University committed to offering holistic education. MKU has embraced the internationalization agenda of higher education. The University, a research institution dedicated to the generation, dissemination and preservation of knowledge; with 8 regional campuses and 6 Open, Distance and E-Learning (ODEL) Centres; is one of the most culturally diverse universities operating in East Africa and beyond. The University Main campus is located in Thika town, Kenya with other Campuses in Nairobi, Parklands, Mombasa, Nakuru, Eldoret, Meru, and Kigali, Rwanda. The University has ODeL Centres located in Malindi, Kisumu, Kitale, Kakamega, Kisii and Kericho and country offices in Kampala in Uganda, Bujumbura in Burundi, Hargeisa in Somaliland and Garowe in Puntland.
MKU is a progressive, ground-breaking university that serves the needs of aspiring students and a devoted top-tier faculty who share a commitment to the promise of accessible education and the imperative of social justice and civic engagement-doing good and giving back. The University’s coupling of health sciences, liberal arts and research actualizes opportunities for personal enrichment, professional preparedness and scholarly advancement

CecilSkymn 30/11/2023

Cel mai bun site pentru lucrari de licenta si locul unde poti gasii cel mai bun redactor specializat in redactare lucrare de licenta la comanda fara plagiat

Hi Lewistes 30/11/2023

remont-kvartir-brovari.kyiv.ua

Marianolab 30/11/2023

[url=https://images.google.co.ke/url?q=https://omrmr1.online/]omg omg зеркало
[/url]

CecilSkymn 29/11/2023

StrongBody.uk B2B wholesale healthcare products
Discover www.strongbody.uk for an exclusive selection of B2B wholesale healthcare products. Retailers can easily place orders, waiting a smooth manufacturing process. Closing the profitability gap, our robust brands, supported by healthcare media, simplify the selling process for retailers. All StrongBody products boast high quality, unique R&D, rigorous testing, and effective marketing. StrongBody is dedicated to helping you and your customers live longer, younger, and healthier lives.

Henrymaync 28/11/2023

Sun52
Sun52

RussellBit 27/11/2023

StakeOnline Casino
StakeOnline Casino

Antoniobyday 27/11/2023

накрутка пф отзывы https://nakrutka-nr.ru/

Marianolab 26/11/2023

[url=https://rudark.org/]hard gay porn
[/url]

jak sprawdzić pozycję strony w google 25/11/2023

http://sunginew.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=74604
Quality articles is the main to interest the visitors to pay a
visit the website, that's what this website is providing. http://1788.kr/bbs/board.php?bo_table=0908&wr_id=37155 http://1788.kr/bbs/board.php?bo_table=0908&wr_id=37155

Shawnspisk 24/11/2023

night jobs close to you

Arnoldgak 24/11/2023

ювелирные магазины златоуст https://suveniry-i-podarki13.ru/

MatthewFab 23/11/2023

регистрация кэт казино
регистрация в cat casino

MatthewFab 23/11/2023

зарегистрироваться cat casino
регистрация в cat casino

Henrymaync 22/11/2023

www.manufacturer.vn is healthcare manufacturer of nasal rinse kit, vaginal pump gel, long time xxx solution, enhance supplement, ODM and OEM service. Manufacturer.vn can also research and development products from your ideas. We export more than 40 countries, we are one sub-company of StrongBody

GeorgepeS 22/11/2023

https://merida-cleaning.ru/
0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng